Werkwijze

Je hebt als ouder contact met mij gezocht en dan?

Kennismaking

We plannen samen een telefonisch gesprek in. Tijdens dit gesprek kun je aangeven waar je als ouder precies tegenaan loopt en wat je van mij verwacht als kindercoach. Ik zal uitleggen hoe ik precies werk en je de nodige informatie geven.

Intakegesprek

Mocht je na aanleiding van het telefonisch gesprek behoefte hebben aan een uitgebreider gesprek, dan plannen we samen een intakegesprek. Dit gesprek duurt maximaal 1 ½ uur. Tijdens dit gesprek bespreken we de vragen, verwachtingen en wensen die je als ouder hebt ten opzichte van je kind en van jezelf. Tijdens dit gesprek zal al heel veel duidelijk worden en soms is dit gesprek alleen al voldoende om een positieve verandering te weeg te brengen.

Coachingstraject

Mochten we samen besluiten dat een coachingstraject nodig is dan komt je zoon of dochter gemiddeld 5 tot 7 keer bij mij langs. De sessies duren gemiddeld een uur. Het coachingstraject wordt speciaal op maat gemaakt voor jouw zoon of dochter ! Samen gaan we op zoek naar zijn of haar kwaliteiten.

Afsluiting

Natuurlijk sluiten we de laatste keer bij mij op een leuke manier af. Er volgt nog een laatste oudergesprek waarin je tevens een eindverslag ontvangt.